สุรินทร์ : อัพเดทวิทยากรดิจิทัลชุมชน

สุรินทร์ / เขวาสินรินทร์ / บ้านแร่ / หมู่ 10 บ้านอากลัว
สุรินทร์ : อัพเดทวิทยากรดิจิทัลชุมชน
#อัพเดทวิทยากรดิจิทัล ขอบคุณหน่วยงาน ที่ให้เกียรติและความไว้วางใจในการให้บุคลากรจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากร 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 2.สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ 3.ธกส.สุรินทร์ 4.สำนักงาน TOT สุรินทร์ 5.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 6.ศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาราษฏรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 7.กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ 8.กศน.อำเภอท่าตูม 9.กศน.อำเภอศรีณรงค์ 10.กศน.อำเภอปราสาท 11.กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย นครราชสีมา 12.สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 13.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 14 อบต.ศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ 15.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 16.กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 นครราชสีมา 17. สำนักข่าวสุรินทร์นิวส์ 18.เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ (เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีสานใต้) 19.อบต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (เครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีสานใต้) 20.มูลนิธิสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพานิชย์) จัดกิจกรรมพื้นที่สุพรรณบุรี สุรินทร์ และศรีสะเกษ 21.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 22.กศน.อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 23.เทศบาลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 24.อบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 25.เทศบาลตำบลกันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 26.อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 27.อบต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 28.อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 29.โรงเรียนชำแจงแมง ต.ชำ อ.กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 30.โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 31.โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ต.ดอนตาล อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 32.กศน.อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 33.ที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (อบต.บะ) 33.ที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (อบต.พรมเทพ) 34..ที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (อบต.โพนครก) 35.ที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (อบต.ทุ่งกุลา) 36.สสว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 37.สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ 38.อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้