ขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา

อุดรธานี / วังสามหมอ / วังสามหมอ / หมู่ 12 สมนรินทร์
ขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายธวัช พรมโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง -เวลา 10.30 น. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมบ้านวังไว้ กศน.อำเภอวังสามหมอ -เวลา 13.30 น. พบปะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้