ขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา

อุดรธานี / วังสามหมอ / วังสามหมอ / หมู่ 12 สมนรินทร์
ขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ นายธวัช พรมโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง -เวลา 10.30 น. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมบ้านวังไว้ กศน.อำเภอวังสามหมอ -เวลา 13.30 น. พบปะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง แ

อ่านบทความนี้

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน

สพอ.สากเหล็ก วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสากเหล็ก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จัง

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านของเราต้องดูแล

เรียนผู้บังคับบัญชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก นายภูมิทัศน์ พิศไทย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชรบ.และจิตอาสา ร่วมจัดจุดตรวจในชุมชนโคร

อ่านบทความนี้