คณะผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้าแสดงความยินดี ผวจ.ในโอกาสเดินทางมารับราชการในพื้นที่

นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / ปากนคร / หมู่ 3 นางพระยา
คณะผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้าแสดงความยินดี ผวจ.ในโอกาสเดินทางมารับราชการในพื้นที่
คณะผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้าแสดงความยินดี ผวจ.ในโอกาสเดินทางมารับราชการในพื้นที่ วันนี้ ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้แทนจาภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณทุกคณะที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงยินดี พร้อมระบุว่าในการเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพื่อก้าวสู่การเป็นนครแห่งอารยธรรม ซึ่งทุกภาคส่วน ทุกองค์กร และทุกฝ่ายที่มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นนครแห่งอารยธรรมได้ โดยขอให้ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอว่าในแต่ละวันได้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ล้มเหลว หรือมีผลงานในตำแหน่งเป็นที่ประจักษ์แล้วหรือยัง อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะไม่รับของขวัญหรือการร่วมแสดงความยินดีใดๆ โดยจะขอให้ทุกฝ่ายได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความสุข ความอยู่ดีกินแก่ประชาชนให้มากที่สุด

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอาชีพ

นาวสาวณัฐธพร สมร ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ในเขตตำบลโสน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ(การทำเนื้อแดดเดียว) ให้กับผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีบ้านสวาย ม.7 ต.โสน อ.ขุขันธ์

อ่านบทความนี้

ตรัง​ ตู้กับข้าวเสบียงบุญแบ่งปันให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด19

ตรัง ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังคิดไอเดียแปลกใหม่ จัดทำตู้กับข้าวเสบียงบุญ หรือตู้ปันสุข เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาแบ่งปันไปกินไปใช้ และให้ผู้ใจบุญนำข้าวของมาเติม ชมรมคนพิการเทศบาลนครตร

อ่านบทความนี้

น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่าของดีจากชุมชนหมู่11บ้านดงอินตาเหนือ เป็นผลผลิตธรรมชาติโดยไม่มีการเลี้ยงด้วยอาหารใดๆ การเก็บเอาน้ำผึ้งโดยใช้ระบบหยดไม่มีการบีบครั้นใดๆ จึงรับประกันคุณภาพว่าเป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ปลาดสจากสิ่ง

อ่านบทความนี้