เนื้อหมักเสียบไม้สูตรหมุนไพรและสูตรพริกไทดำ

17 มิ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เนื้อหมักเสียบไม้สูตรหมุนไพรและสูตรพริกไทดำ

เนื้อโคขุนคุณภาพแห่งอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารเราเป็นสหกรณ์การเกษตรที่มีระบบฟาร์มโคขุนครบวงจรด้วยมาตรฐาน GMP และ HACCP มีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกว่า 500 ราย เนื้อโคขุนภายใต้การรับรองของสหกรณ์ต้องมาจาก “วัวอารมณ์ดี” เรามีการอบรมให้ความรู้สมาชิกในการเลี้ยงดูวัวให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพ ด้วยการเปิดเพลงและให้อาหารที่ดี มีการตรวจสุขภาพวัวทุกๆ 3 เดือน และขุนนานถึง 12 เดือน จนได้ไขมันแทรกเนื้อที่ทำให้เนื้อนุ่ม มีกลิ่นหอม และรสชาติดี มีการบ่มเนื้อนานกว่า 15 วัน ที่อุณหภูมิ 0-4 °C เพื่อให้เอนไซม์ในเนื้อหยุดทำงาน เนื้อจะไม่เหนียว มีกลิ่นหอม และรสชาติเข้มข้นขึ้น

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง มีความตั้งใจที่จะผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพเทียบเท่าเนื้อที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยได้รับประทานเนื้ออร่อยได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองสูงให้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ เนื้อโคขุนหนองสูง จึงเป็นความภาคภูมิใจของคนมุกดาหารที่สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศได้

ผู้ผลิต: สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด

แบรนด์: Beef Land

ที่อยู่: 67 ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160

เบอร์โทร: 081-8725136

 

c

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปลาส้มฟักห่อใบตอง จ.ลพบุรี

ร้าน “ประกอบจิตร์”เป็นร้านปลาส้ม ร้านของฝาก และวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีมานานกว่า 40 ปี ตั้งต้นยุคแรก ยังมีผลิตภัณฑ์ไม่มาก เริ่มต้นจาก ปลาส้มฟักห่อใบตอง (คำว่า “ฟัก&rd

อ่านบทความนี้

ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ จ.ลพบุรี

ข้าวพองไรซ์เบอร์อินทรีย์ ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการเพาะปลูกด้วยการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์จนได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณภาพ เมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวพองด้วยวิธีที่ได้รับมาตรฐาน จนได้ข้าวพองที่หอมกรอบน

อ่านบทความนี้

ถั่วป่านทอง จ.ร้อยเอ็ด

ถั่วป่านทอง เมล็ดถั่วลิสงที่คัดสรรเมล็ด นำมาทอด คลุกเกลือผสมไอโอดีน ทำด้วยใจรัก อาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินอาหารของคนอีสานออกมาเป็นรสชาติ และรูปแบบที่แปลกใหม่ของถั่วลิสงเป็น &ld

อ่านบทความนี้