เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลัง ออกจากบ้าน ในยุคโควิด 19

21 ม.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลัง ออกจากบ้าน ในยุคโควิด 19

ก่อน
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูก ให้งดเดินทาง
- เตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย/ผ้า เจลแอลกอฮอล์
- ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ก่อนออกจากบ้าน

ระหว่าง
- เลี่ยงการอยู่ที่แออัด เมื่อถึงสถานีรถ/ชานชลา/สนามบิน
- งดพูดคุย/คุยโทรศัพท์ โดยไม่จำเป็น
- หากพบว่ามีคนป่วย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และให้นั่งแยกจากผู้โดยสารคนอื่น

หลัง
- สังเกตอาการ หลังจากเดินทางกลับ
- หากมีอาการป่วย ให้รีบไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ที่มา : กรมควบคุมโรค
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter

บทความที่เกี่ยวข้อง

เน้นย้ำมาตรการ VUCA ประชาชนปลอดภัย ประเทศไทยเดินต่อได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

7 วิธีป้องกันโควิดช่วง Work from Home

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปีใหม่ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้มีมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่บ้าน (Work Form Home) รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานได้ เช่น โรง

อ่านบทความนี้

กรมการแพทย์เผยผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโรคโควิด หรือ ภาวะ Long COVID

เป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติคเชื้อโควิด ตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือนเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังการติคเชื้อโควิค-19 ต

อ่านบทความนี้