ครม. เห็นชอบขยายเวลาการตรวจโควิด-19 และการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ถึง 16 มิ.ย. 64 จากเดิม 16 เม.ย. 64

08 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครม. เห็นชอบขยายเวลาการตรวจโควิด-19 และการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ถึง 16 มิ.ย. 64 จากเดิม 16 เม.ย. 64
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อมีสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 64 จากนั้นจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ตามด้วยการเก็บอัตลักษณ์ โดยกระบวนการทั้งหมดมีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นประมาณ 650,000 กว่าราย แต่ขั้นตอนต่าง ๆ ยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากปัญหาด้านการจัดระเบียบคิวเพื่อตรวจสุขภาพ จากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย. 2564 ให้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64
 
รวมถึงได้ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปจัดทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง (บัตรชมพู) จากเดิมต้องแล้วเสร็จวันที่ 31 ธ.ค. 63 ให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65
 
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลCOVID19

บทความที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้าฉีดวัคซีน กลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสวนาสร้างความมั่นใจนักวิเคราะห์ นักลงทุนประเด็น “มาตรการด้านสาธารณสุขต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการณ์โควิด- 19&rdqu

อ่านบทความนี้

1 เม.ย. นี้ สธ. ขยายพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบทุกจังหวัด

800 โดส จังหวัดขนาดเล็ก + อสม. 1,000 โดส รวม 1,800 โดส 1,000 โดส จังหวัดขนาดใหญ่ + อสม. 1,000 โดส รวม 2,000 โดส1,200 โดส จังหวัดขนาดพิเศษท + อสม. 1,000 โดส รวม 2,200 โดสที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสา

อ่านบทความนี้

5 จุดหยุดโควิด-19

1. ชั้นวางรองเท้า ล้างทำความสะอาดพื้นรองเท้า และชั้นวางรองเท้า 2. แป้นพิมพ์ ใช้แปรงปัดเศษฝุ่นในซอกแล้วเช็ดทีละปุ่ม จากนั้นใช้ผ้าสะอาด หรือสำลีก้านชุบน้ำให้หมาดๆ แล้วเช็ดอีกครั้ง 3. เมาส์ ให้นำแบตเตอ

อ่านบทความนี้