หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้าง?

25 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้าง?
อาการข้างเคียงไม่รุนแรง (หายเองได้ใน 1-2 วัน)
- ไข้ต่ำ, ปวดศีรษะ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- อ่อนเพลีย
- ปวดบริเวณที่ฉีด

อาการข้างเคียงรุนแรง (ควรรีบไปพบแพทย์ทันที)

- ไข้สูง
- ผื่นขึ้นทั้งตัว
- ปวดศีรษะรุนแรง
- ชัก/หมดสติ
- แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
- มีจุดเลือดออกจำนวนมาก
- อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง
- ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง


ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19

สมุทรสาคร ประกาศ !!! มาตรการป้องกันโควิด-19 ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ เป็นการชั่วคราว ณ ตลาดกลางกุ้ง มีผลบังคับ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

8 ขั้นตอน เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลใช้เวลา 5 - 7 นาที รอดูอาการ 30 นาทีที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะแรก จำนวน 66,000 โดส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นวันแรกที่ กทม.

อ่านบทความนี้