กําหนดหลักการให้วัคซีนป้องกัน covid - 19 ในระยะแรกที่มีจํากัด

14 ม.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนดหลักการให้วัคซีนป้องกัน covid - 19 ในระยะแรกที่มีจํากัด

1. เพื่อลดอัตราการป่วย และตาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี และผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว

2. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า


ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

Face Shield ไม่ช่วย !!!

Face Shield อย่างเดียว ไม่ช่วย !!! ที่ถูกต้อง ต้อง ใส่หน้ากากด้วย   การใส่เฟซชิลด์เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากFace Shield อย่างเดียวยังสามารถรับละอองฝอยน้ำลาย

อ่านบทความนี้

6 กลุ่มโรค หากติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงมากกว่าปกติ

ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และอาการรุนแรงมากกว่าปกติ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ห

อ่านบทความนี้

ข้อเสนอ!! พื้นที่เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุม

พื้นที่เฝ้าระวัง - ภาคเหนือ (11 จังหวัด) เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 จังหวัด) เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงก

อ่านบทความนี้