มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง Covid-19 ในจังหวัดระยอง

17 ก.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง Covid-19 ในจังหวัดระยอง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงที่ทหารอียิปต์ติด COVID-19 ติดต่อ สสจ.จังหวัดหรือโทรสายด่วน 1422

วันนี้ (15 ก.ค.2563) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ปรากฏข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทหาร และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือรายดังกล่าว เข้าพักที่โรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ 8 - 11 ก.ค.2563 และได้เดินทางไปห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างฯ แหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.ค.2563 และกังวลว่าตนเองป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่หรือเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ทั้งนี้ หากจังหวัดมีกรณีสงสัยหรือพบข้อบ่งชี้ชัดเจนว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)

ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 ตั้งแต่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVI

อ่านบทความนี้

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

ตามข้อกำหนดฯฉบับที่ 10 ผ่อนคลายระยะที่ 4 ได้ประกาศออกมาและวันนี้(15 มิ.ย.63)จะมีผลเป็นวันแรก กองปราบปรามจึงได้สรุปว่าระยะนี้เราทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติเพิ่มเติมอย่างไรกันได้บ้าง1.ยกเลิกการจำกัดเว

อ่านบทความนี้