ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

15 มิ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

ตามข้อกำหนดฯฉบับที่ 10 ผ่อนคลายระยะที่ 4 ได้ประกาศออกมาและวันนี้(15 มิ.ย.63)จะมีผลเป็นวันแรก กองปราบปรามจึงได้สรุปว่าระยะนี้เราทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติเพิ่มเติมอย่างไรกันได้บ้าง
1.ยกเลิกการจำกัดเวลาออกนอกเคหสถานหรือ เคอร์ฟิว เริ่ม 23.00 น. วันที่ 14 มิ.ย.63 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า ราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ และ อากาศ
2.ใช้สถานที่ของสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรม เพิ่มเติมในโรงเรียน สถาบันหรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ ศธ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
3.การผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรม

3.1 ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
1) การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่น ๆ
2) สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นแบบรายวัน
3) สถานบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม โดยงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (ยกเว้น สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ)
4)ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
5)กองถ่ายภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ดำเนินการได้ไม่เกิน 150 คน และมีผู้ชมไม่เกิน 50 คน

3.2 ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ
1)อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือนวดแผนไทย (ยกเว้นอาบ อบ นวด)
2) การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง
3) สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก (ยกเว้น เครื่องเล่นแบบชั่วคราว หรือเครื่องเล่นพื้นผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม)
4) สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย (ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา) โดยการแข่งขันกีฬาและถ่ายทอดสดโทรทัศน์จัดได้แบบไม่มีผู้ชมในสนาม
5) ตู้เกม เครื่องเล่นเกมหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้า

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก

ที่มา: กองปราบปราม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)

ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 ตั้งแต่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVI

อ่านบทความนี้

ศธ.ออกประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการใน

อ่านบทความนี้