ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)

15 มิ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11)

ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 ตั้งแต่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อ่านประกาศฉบับเต็ม: คลิก ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านบทความนี้

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

ตามข้อกำหนดฯฉบับที่ 10 ผ่อนคลายระยะที่ 4 ได้ประกาศออกมาและวันนี้(15 มิ.ย.63)จะมีผลเป็นวันแรก กองปราบปรามจึงได้สรุปว่าระยะนี้เราทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติเพิ่มเติมอย่างไรกันได้บ้าง1.ยกเลิกการจำกัดเว

อ่านบทความนี้

ศธ.ออกประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการใน

อ่านบทความนี้