ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 102 ราย สะสม 2,169 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน )

05 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 102 ราย สะสม 2,169 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน )

จากแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) ประจำวันที่ 5 เมษายน ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 102 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 2,169 ราย ใน 66 จังหวัด เสียชีวิตรวม 23 ราย โดยมี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ

ผู้ป่วยรายใหม่ 102 ราย ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร 34 ราย
 • ภูเก็ต 24 ราย 
 • สมุทรปราการ 9 ราย
 • ชลบุรี 8 ราย
 • นนทบุรี 7 ราย
 • เชียงใหม่ 3 ราย
 • ฉะเชิงเทรา  2 ราย
 • นราธิวาส 2 ราย
 • พัทลุง 2 ราย
 • ลำปาง 2 ราย
 • นครราชศรีมา 1 ราย
 • ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย
 • ปราจีนบุรี 1 ราย
 • ปัตตานี 1 ราย
 • พระนครศรีอยุธยา 1 ราย
 • ยะลา 1 ราย
 • สกลนคร 1 ราย
 • สระแก้ว 1 ราย
 • สุรินทร์ 1 ราย

และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 179 ราย

สำหรับ 10 อันดับสูงสุดของจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ 

 • กรุงเทพมหานคร 1,011 ราย
 • นนทบุรี 137  ราย
 • ภูเก็ต  131 ราย
 • สมุทรปราการ  108 ราย
 • ชลบุรี  68 ราย
 • ยะลา 52 ราย
 • ปัตตานี 45 ราย
 • สงขลา 37 ราย
 • เชียงใหม่ 36 ราย
 • ปทุมธานี 28 ราย

ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยมี 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พังงา, พิจิตร, ระนอง, สตูล, สิงห์บุรี,อ่างทอง

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

บขส. และรถร่วม แจ้งงดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทางสายยาวที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร จนกว่าสถานการณ์ระบาด COVID - 19 กลับสู่ภาวะปกติ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบ

อ่านบทความนี้

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้