พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 89 ราย สะสม 2,067 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน )

04 เม.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 89 ราย สะสม 2,067 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน )

จากแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) ประจำวันที่ 4 เมษายน ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 89 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 2,067 ราย ใน 64 จังหวัด เสียชีวิตรวม 20 ราย 

ผู้ป่วยรายใหม่ 89 ราย ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร 31 ราย
 • นนทบุรี 13 ราย
 • ภูเก็ต 8 ราย
 • ชลบุรี 5 ราย
 • ปทุมธานี 5 ราย
 • สมุทรปราการ 4 ราย
 • นราธิวาส 4 ราย
 • สงขลา 3 ราย
 • ยะลา2 ราย
 • สุพรรณบุรี 2 ราย
 • สุราษฎร์ธานี 1 ราย
 • ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย
 • สมุทรสาคร 1 ราย
 • ตรัง 1 ราย
 • ตาก 1 ราย

และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค (พระนครศรีอยุธยา, ลำปาง) 5 ราย

สำหรับ 10 อันดับสูงสุดของจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ 

 • กรุงเทพมหานคร 980 ราย
 • นนทบุรี 128 ราย
 • ภูเก็ต 107 ราย
 • สมุทรปราการ 93 ราย
 • ชลบุรี 59 ราย
 • ยะลา 52 ราย
 • ปัตตานี 44 ราย
 • สงขลา 37 ราย
 • เชียงใหม่ 33 ราย
 • ปทุมธานี 28

 ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยมี 13 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พังงา, พิจิตร, ระนอง, สกลนคร, สตูล, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, อ่างทอง

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

บทความที่เกี่ยวข้อง

บขส. และรถร่วม แจ้งงดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทางสายยาวที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร จนกว่าสถานการณ์ระบาด COVID - 19 กลับสู่ภาวะปกติ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบ

อ่านบทความนี้

"TAXI กับ COVID-19"

ด้วยความกังวลที่ตอนนี้ยังเห็น ผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลใช้แท็กซี่กันจำนวนมาก และมีรายงานว่าคนขับแท็กซี่ ป่วยเป็น COVID-19 หลายรายแล้ว อาจจะต้องประชาสัมพันธ์และช่วยกันป้องกันทั้งพี่ๆ คนขับ

อ่านบทความนี้

คนไทยที่เข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี

คนไทยที่มีไข้  ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (ย้ำ! ต้องมีความเสี่ยง,อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)  รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟ

อ่านบทความนี้