เรือพระลากแบบโบราณ

.จังหวัด.สงขลา
เรือพระลากแบบโบราณ
ประเพณีชักพระได้หายไปจากชุมชนตำบลทุ่งขมิ้นมากว่า 30 ปี ชาวบ้านล่นไทรได้ร่วมคิด ร่วมทำ ขึ้นมาใหม่เป็นเวลา 8 ปีต่อเนื่องกันมาแล้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งดีๆให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม