สมุนไพรของดีชุมชน

.จังหวัด.บึงกาฬ
สมุนไพรของดีชุมชน
อยู่หน้าวัดภูทอก ติดประตูวัด ใครมาเที่ยวเชิญเวะชมได้คะ

รูปภาพเพิ่มเติม