กลุ่มกล้วยแปรรูปบ้านเนินพลวงเหนือ

.จังหวัด.พิจิตร
กลุ่มกล้วยแปรรูปบ้านเนินพลวงเหนือ
กลุ่มกล้วยแปรรูปบ้านเนินพลวงเหนือ กก.ละ 80 บาท

รูปภาพเพิ่มเติม