ผ้าทอบ้านพรสวรรค์. อ.เขาฉกรรจ์

.จังหวัด.TH
ผ้าทอบ้านพรสวรรค์. อ.เขาฉกรรจ์
ผ้าขาวม้า