ก.เกษตรฯ แจงคืบหน้า "1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" ลุยต่อเนื่อง เกษตรกรร่วมกว่า 4 หมื่นราย

13 พ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก.เกษตรฯ แจงคืบหน้า "1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" ลุยต่อเนื่อง เกษตรกรร่วมกว่า 4 หมื่นราย

ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าจากข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 64 มีเกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 29,813 ราย เป้าหมาย 32,000 ราย (จาก 4,009 ตำบล) และมีแรงงานได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 13,370 ราย จากเป้าหมาย 16,000 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ให้เกษตรกรในหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเวลา 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง โดยอบรมเสร็จแล้ว 19 จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 52 จังหวัด และจะขยายระยะเวลาการอบรมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 64 ทั้งนี้ จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 การอบรมจะดำเนินการโดยคำนึงตามประกาศ มาตรการ แนวทาง ข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) และประกาศของแต่ละจังหวัด

ส่วนความคืบหน้าการขุดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ กรมพัฒนาที่ดินอนุมัติให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทำการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 จำนวน 19,098 ราย ขณะนี้ขุดสระเสร็จแล้ว 1,129 บ่อ ซึ่งคาดจะขุดแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยเป็นสระกักเก็บน้ำตามรูปแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน มีรูปทรงของสระที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของเกษตรกรซึ่งสามารถตรวจนับปริมาณดินขุดได้ โดยให้มีปริมาณดินขุดตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งเป็น ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินนั้น
ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการฯ ส่งให้หน่วยงานระดับจังหวัด และสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระเก็บกักน้ำแล้ว 70% ซึ่งการดำเนินงานระยะต่อไปได้เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 24,241 ราย และรอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรอีก 4,205 ราย ในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงเร่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ ntag.moac.go.th หรือ Facebook  “๑ตำบล๑กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านที่มา : www.kaset1009.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที

อ่านบทความนี้

ชป. ระดมรับมือฤดูฝนปี 64 ย้ำทุกโครงการฯ บริหารน้ำให้สอดคล้อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางมาตรก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแ

อ่านบทความนี้