กฟก. เคาะแนวทางแก้หนี้เกษตรกร 5 หมื่นราย งบ 9,282 ล้าน ชงคลังพิจารณาก่อนเข้า ครม.

09 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กฟก. เคาะแนวทางแก้หนี้เกษตรกร 5 หมื่นราย งบ 9,282 ล้าน ชงคลังพิจารณาก่อนเข้า ครม.

น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  (กฟก.) ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ไปหารือกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงบประมาณ เพื่อนำข้อมูลมายกร่างแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นธรรมทั้งฝ่ายเจ้าหนี้-ลูกหนี้ โดยต้องไม่กระทบวินัยการเงินการคลัง พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรด้วย  

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2564 กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เสนอแนวทางให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติ เลือกแนวทางให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทนเกษตรกร และรัฐบาลชดเชยเงินต้น ซึ่งจะใช้งบประมาณรวม 9,282 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทนให้เจ้าหนี้ เงินต้น 50% เป็นเงิน 4,641 ล้านบาท
2. รัฐบาลชดเชยเงินต้นให้เจ้าหนี้ 50% เป็นเงิน 4,641 ล้านบาท
3. ดอกเบี้ยตัดทิ้งทั้งหมด และ
4. ให้เกษตรกรลูกหนี้ต้องผ่อนชำระหนี้กองทุนฯ ให้ครบในระยะเวลา 5-15 ปี

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก 50,621 ราย โดยจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้เกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 10,840 ราย 32,159 บัญชี มูลหนี้ 8.03 พันล้านบาท และเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) จำนวน 33 ราย ยอดเงินรวม 39.88 ล้านบาท


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ มันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชดเชย 0.17 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลั

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอ

อ่านบทความนี้

กรมการข้าว แจ้งพบการระบาดเพลี้ยกระโดดในอีสาน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการข้าวได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ เร่งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผล

อ่านบทความนี้