กรมการข้าว แจ้งพบการระบาดเพลี้ยกระโดดในอีสาน

05 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมการข้าว แจ้งพบการระบาดเพลี้ยกระโดดในอีสาน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการข้าวได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ เร่งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และประสานสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภออย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการรายงานของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีพบว่า บ้านหนองไฮ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดฯ ในพื้นที่ที่สำรวจ ประมาณ 10 ไร่ มีข้าวแห้งตายเป็นหย่อมๆ พบเพลี้ยกระโดดตัวอ่อน
ตัวเต็มวัยในแปลงกว่า 500 ตัวต่อต้น เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้เร่งเก็บเกี่ยวแปลงที่เริ่มสุกก่อน และให้เกษตรกรฉีดพ่นสารไพมิโทรซิน เพื่อกำจัด ป้องกัน ทั้งแจ้งให้ผู้นำชุมชน เกษตรกรเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะเกิดการระบาดอย่างใกล้ชิด

อธิบดีกรมการข้าว ย้ำถึงการป้องกันและควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดดฯ เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงนาสม่ำเสมอ หากพบให้รีบกำจัด
ถ้าเกิดการระบาดให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันกำจัดของกรมการข้าว ทั้งไม่ควรขังน้ำในแปลงนาตลอดเวลา ควรปล่อยให้ระดับน้ำมีพอดีดินเปียก เพื่อป้องกันการขยายประชากรของเพลี้ยฯ อย่างไรก็ตาม การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ

1. ระยะก่อนข้าวตั้งท้อง เมื่อตรวจพบตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดฯ วัยที่ 1-2 จำนวนมากกว่า 1 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เช่น บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกช์ หรือไอโซโปรคาร์บ

2. ระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดฯ 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อต้น และไม่พบมวนเขียวดูดไข่หรือพบน้อยมาก ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เช่น ไดโนทีฟูเรน หรือไพมิโทรซีน โดยใช้อัตราตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก และปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่

3. ระยะข้าวใกล้เก็บเกี่ยว กรณีพบเพลี้ยกระโดดฯ ตัวเต็มวัยบินมาเล่นแสงไฟตามบ้านให้ใช้เครื่องดูดแมลงล่อทำลาย หรือกับดักกาวเหลืองล่อทำลาย เพื่อลดจำนวนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จะอพยพไปยังแปลงข้าวปลูกใหม่


ที่มา : https://kaset1009.com/th


บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ มันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชดเชย 0.17 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลั

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอ

อ่านบทความนี้

โรงงานน้ำตาลหารือ ส.ชาวไร่ฯ เสนอซื้ออ้อย 1,000 บาท/ตัน หวาน 10 ซี.ซี.เอส. ฤดูผลิต 2564/65

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ส่งหนังสือเชิญสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกร

อ่านบทความนี้