“นบขพ.” เคาะโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64 แก่เกษตรกรประสบ 7 ภัยธรรมชาติ

29 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“นบขพ.” เคาะโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64 แก่เกษตรกรประสบ 7 ภัยธรรมชาติ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
หลังประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/5264 (25 มี.ค.2564)  ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบ โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 วงเงินงบประมาณ 311,418,600 บาท สำหรับพื้นที่ประกันภัย 2.86 ล้านไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐในการรองรับต้นทุนการเพาะ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่ วงเงินคุ้มครอง 1,500 บาทต่อไร่ ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด วงเงินคุ้มครอง จำนวน 750 บาทต่อไร่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า โดยกรณีเป็นที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ของ ธ.ก.ส. รัฐบาลจะรับจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ 96 บาท/ต่อไร่ ธ.ก.ส. รับชดเชย 64 บาท/ต่อไร่ รวมเป็น 160 บาท/ต่อไร่ กรณีเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. จะแบ่งการรับประกันเป็น 3 พื้นที่ คือ 

1. พื้นที่เสี่ยงต่ำ 150 บาท/ไร่ 
2. พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 350 บาท/ไร
3. พื้นที่เสี่ยงสูง 550 บาท/ไร่

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมจากที่ได้เอาประกันภัยข้างต้นแล้ว โดยเกษตรกรจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยเองตามระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ คือ พื้นที่เสี่ยงต่ำ 90 บาท/ไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 100 บาท/ไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง 110 บาท/ไร่ วงเงินคุ้มครอง 240 บาท/ไร่ เมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 7 ภัย และ 120 บาท/ไร่ เมื่อประสบภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด

"ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีระยะเวลาขายประกันภัย แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน นับ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 2 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-15 มกราคม 2565 " นายนายจุรินทร์ กล่าว


ที่มา : https://kaset1009.com/th


บทความที่เกี่ยวข้อง

“พาณิชย์" ถกสมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย ชี้แนวโน้มดีขึ้น เคาะ 6 มาตรการดันยอดปี 64

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่าการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศที่มีการนำเข้าข้าวไทย พ

อ่านบทความนี้

“กรมข้าว” ผนึกศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ชูพื้นถิ่น มุ่งตอบโจทย์ชาวนา-ตลาด

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการวิจัย และพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (วันที่ 18-19 ม

อ่านบทความนี้

สศก. เผย GDP เกษตรฟื้นตัว ไตรมาสแรกโตร้อยละ 1.4 ประมงหดตัวร้อยละ 7.3

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม) พบว่าขยายตัวร้อยล

อ่านบทความนี้