“กรมข้าว” ผนึกศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ชูพื้นถิ่น มุ่งตอบโจทย์ชาวนา-ตลาด

26 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“กรมข้าว” ผนึกศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ชูพื้นถิ่น มุ่งตอบโจทย์ชาวนา-ตลาด

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการวิจัย และพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (วันที่ 18-19 มีนาคม 2564) มีนายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวย การศูนย์ วิจัยข้าวปัตตานี
นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในศูนย์วิจัยข้าวฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ผลการประชุมในวันดังกล่าว เป็นการติดตามสถานการณ์ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมการข้าวในส่วนของศูนย์วิจัย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงสามารถเบิกจ่ายได้เป็นอย่างดีตามแบบแผนที่ได้วางไว้ พร้อมหารือแนวทางพัฒนาทิศทางและอนาคตของการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นเรื่องสำคัญโดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกร และแก้วิกฤติ
2. ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะที่หลากหลายตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
3. พัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่า รายได้สู่ชุมชน

นอกจากนี้ กรมการข้าวมีแผนปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกมาก และเร่งวางแผนในการรับรองพันธุ์ข้าวในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเกษตรกร อาทิ ข้าวเหนียวสายพันธุ์ดำดาด ให้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ ซึ่งพันธุ์นี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับปลูกแซมยางพารา และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในภาคใต้ รวมทั้ง พันธุ์ข้าวเบายอดม่วง ข้าวเจ้าเหนียว นิ่ม รสชาติดี ผู้สูง อายุรับประทานได้ เป็นที่นิยมปลูกกันมากใน จ.ตรัง เป็นต้น


ที่มา : https://kaset1009.com/th

    

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อ่านบทความนี้

ก.พาณิชย์นำรัฐ-เอกชน เคลื่อน 16 มาตรการดูแลผลไม้ปี 64 จัดทีมขาย รุกทั้งใน-ต่างประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 กล่าวว่า ในปี 2564 ผลผลิตโดยรวมคาดจะมี 5.4 ล

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 5) เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่าง ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วน

อ่านบทความนี้