เกษตรฯ ห่วงชาวสวนมะพร้าวรับมือ "ไรสี่ขา" ซุ่มระบาดช่วงแล้ง

08 ม.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เกษตรฯ ห่วงชาวสวนมะพร้าวรับมือ "ไรสี่ขา" ซุ่มระบาดช่วงแล้ง

ไรสี่ขามะพร้าว เป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กมาก รูปร่างลักษณะคล้ายหนอนสีขาวใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูงเท่านั้น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นศัตรูพืช เพศเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ 30-50 ฟอง จากระยะไข่-ตัวเต็มวัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 วัน ทั้งนี้ไรสี่ขามะพร้าวจะเริ่มเข้าทำลายผลมะพร้าวตั้งแต่ผลมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตรจนถึง 25 เซนติเมตร โดยไรจะอาศัยดูดกินอยู่ใต้กลีบเลี้ยงของผลมะพร้าว ผลมะพร้าวที่ถูกไรสี่ขาทำลายจะชะงักการเจริญเติบโต หลุดร่วงและผลผลิตเสียหายได้ถึง 70% จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังเนื่องจากสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทั้งคุณภาพและผลผลิตมะพร้าว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไรสี่ขามะพร้าวเป็นศัตรูพืชที่เข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวไรได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารกำจัดไรในช่วงระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสี่ขาเริ่มเข้าทำลาย โดยสารฆ่าไรสี่ขามะพร้าวตามคำแนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ โพรพาร์ไกต์ 30% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, กำมะถันผง* 80% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, เฮกซีไทอะซอกส์ 1.8% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, ไซฟลูมีโทเฟน 20% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และทีบูเฟนไพแรด 36% EC อัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกลการออกฤทธิ์ และห้ามผสมกับสารชนิดอื่น

 

ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

"ชาวสวนยาง" เตรียมเช็คเงินในบัญชี 11 ธ.ค. นี้ รัฐฯ จ่ายแน่นอน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ครม. เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ยางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวและสีชมพู จะมีสิทธิ์ได้

อ่านบทความนี้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เฮ กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประโยชน์ของโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 - เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด - เป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งย

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2 ในอัตรากิโลกรัมละ 0.32 บาท คาดว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์รอบนี้ 88,449 ครัวเรือน รับเงินสูงสุด 6,844.8 บาทประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้

อ่านบทความนี้