"ชาวสวนยาง" เตรียมเช็คเงินในบัญชี 11 ธ.ค. นี้ รัฐฯ จ่ายแน่นอน

08 ธ.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
"ชาวสวนยาง" เตรียมเช็คเงินในบัญชี 11 ธ.ค. นี้ รัฐฯ จ่ายแน่นอน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ครม. เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ยางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวและสีชมพู จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง ซึ่งรวมเกษตรกรที่จะได้รับเงินส่วนต่างประมาณ 1.3 ล้านคนทั่วประเทศ

การจ่ายเงินส่วนต่าง จะแบ่งเป็น 6 งวด งวดแรกจะจ่ายในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยเงินส่วนต่างสำหรับงวดแรกนั้น ในส่วนของยางแผ่นดิบจะไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่าง เนื่องจากขณะนี้ราคายางแผ่นดิบ สูงกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนน้ำยางข้น จะมีเงินส่วนต่างกิโลกรัมละ 4 .14 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 3.19 บาท สำหรับเงินส่วนต่างงวดแรกรวมแล้ว 1,789 ล้านบาท

สำหรับราคายางในปัจจุบันถือว่าเพิ่มสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาและราคาคงที่มาหลายสัปดาห์แล้ว โดยยางแผ่นดิบราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 65 บาท ส่วนน้ำยางราคากิโลกรัมละ 55 บาท

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เฮ กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประโยชน์ของโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 - เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด - เป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งย

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2 ในอัตรากิโลกรัมละ 0.32 บาท คาดว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์รอบนี้ 88,449 ครัวเรือน รับเงินสูงสุด 6,844.8 บาทประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้

อ่านบทความนี้

เกษตรฯ ห่วงชาวสวนมะพร้าวรับมือ "ไรสี่ขา" ซุ่มระบาดช่วงแล้ง

ไรสี่ขามะพร้าว เป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กมาก รูปร่างลักษณะคล้ายหนอนสีขาวใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูงเท่านั้น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นศัตรูพืช เพศเมียสามารถวา

อ่านบทความนี้