ราคาสินค้าเกษตร (พฤศจิกายน 63) ข้าว-ข้าวโพดฯปรับลด/ยาง มัน ปาล์ม หมู กุ้ง น้ำตาลฯ ขยับขึ้น

03 พ.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ราคาสินค้าเกษตร (พฤศจิกายน 63) ข้าว-ข้าวโพดฯปรับลด/ยาง มัน ปาล์ม หมู กุ้ง น้ำตาลฯ ขยับขึ้น

  ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ไว้ดังนี้

       1) แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 14.79 -14.87 เซนต์/ปอนด์ (10.24-10.29 บ./กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50 -1.00 เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความกังวลกับสภาวะอากาศที่แห้งแล้งในประเทศบราซิลและสหภาพยุโรปอาจทำให้ผลผลิตอ้อย ลดลงส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลลดลง ขณะที่มีความต้องการนำเข้าของประเทศจีนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง อาจส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายดิบปรับลดลงได้ ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 54.15–56.61 บ./กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.11–8.85 เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงจากการขาดแคลนแรงงาน และยางแผ่นรมควันขาดตลาดเนื่องจากเกษตรกรหันไปขายน้ำยางสดกันมากขึ้น มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 1.74-1.79 บ./กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.58–3.47 เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2563/64 ผลผลิตออกสู่ตลาดยังไม่มาก บวกกับความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นจากตลาดประเทศจีนที่ต้องการนำไปทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มี ปริมาณสต็อกคงเหลือลดลง ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 5.20 - 5.40 บ./กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.20-7.78 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง บวกกับราคาน้ำมันปาล์มดิบยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น สุกร ราคาอยู่ที่ 78.34–78.84 บ./กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.66-1.31 เนื่องจากความต้องการสุกรมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบกับคาดว่าความต้องการเนื้อสุกรภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น จากมาตรการวันหยุด เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 133.25-134.00 บ./กก. เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนร้อยละ 0.19-0.75 เนื่องจากอากาศที่เริ่มเย็นลงทำให้เติบโตช้า เกษตรกรชะลอการเพาะเลี้ยงตามการแปรปรวนของภูมิอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ขณะที่ความต้องการของตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการวันหยุดเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการกุ้งเพิ่มขึ้น

         2) แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,547-8,739 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.45 - 3.62 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้าข้าวบางส่วนยังคงมีสต็อกข้าวเพียงพอจึงชะลอการนำเข้าข้าว ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา อยู่ที่ 11,180-11,433 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 4.20-6.31 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคา อยู่ที่ 12,112-12,332 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.61-3.36 เนื่องจากการเข้าสู่ปรากฏการณ์ ลานีญาในช่วงครึ่งปีหลังของประเทศไทย ทำให้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว โดยคาดว่าผลผลิตข้าวนาปีส่วนใหญ่ที่จะออกสู่ตลาดเดือนพฤศจิกายน 2563 จะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับโรงสียังคงประสบปัญหาสภาพคล่อง ทำให้ระบายข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดในช่วงนี้เพื่อรองรับข้าวฤดูกาลใหม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.39 -7.42 บ./กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50 -1.00 เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นแรกที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

ที่มา: kaset1009

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกษตรฯ หนุนผลิตกล้วยหินปลอดโรค แก้ปัญหาการระบาดโรคเหี่ยวในกล้วย

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร โดยเฉพาะกล้วยหิน ซึ่งเป็นผลไม้สำคัญของทางจังหวัดยะ

อ่านบทความนี้

ก.เกษตรฯ สร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชัน "รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย"

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร ผสานองค์ความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน สร้างสุดยอดแอปพลิเคชัน "รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย" โชว์แอปฯ เดียวในประเทศไทยให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพืชและดิน

อ่านบทความนี้

ครม.อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้าน ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีผลิต 63/64

       ภูเก็ต - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (3 พ.ย.) เห็นชอบจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ปีผลิต

อ่านบทความนี้