เห็ดร่างแหสายพันธ์ไทยดีต่อใจ

13 ส.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เห็ดร่างแหสายพันธ์ไทยดีต่อใจ

แต่ละปีประเทศไทยนำเข้าเห็ดร่างแหชนิดอบแห้งไม่ต่ำกว่า 6,500 ตัน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทจากประเทศจีน เห็ดร่างแหจึงเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้พัฒนาเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทยได้สำเร็จ มีสาระสำคัญช่วยบำรุงสมอง ดีต่อหัวใจ ปรุงเป็นอาหารกลิ่นไม่คาว เนื้อกรุบกรอบไม่เปื่อยยุ่ย ลุยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเห็ดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรกว่า 3,000 บาท/แปลง

คุณเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาฯ ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทยที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2559–2563 โดยได้ดำเนินการสำรวจ รวบรวมจำแนกสายพันธุ์ คัดเลือกเห็ดร่างแหที่ให้ผลผลิตสูง ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะที่เหมาะสม ได้แก่ การผลิตเชื้อขยาย การผลิตเชื้อเพาะ วัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการเกิดดอก และการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

ผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดร่างแห พบว่าเห็ดหลินจือเป็นวัสดุผลิตเชื้อขยายที่ดี ทำให้เส้นใยเจริญได้ดี มีความหนาแน่นมาก และใช้ระยะเวลาบ่มเชื้อน้อยเพียง 30 วัน ส่วนสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเชื้อเพาะ คือ สูตรที่มีส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพารา รำละเอียด ปูนขาว ดีเกลือ ยิปซัม ในอัตราส่วน 90 : 5 : 1 : 2 : 2 ใช้เวลาบ่มเชื้อเพียง 32 วัน
และวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการเกิดดอก คือสูตรที่มีส่วนผสมของใบไผ่และกิ่งไผ่แกลบดิบ ขุยมะพร้าว อัตรา 50 : 25 : 50 ทำให้การพัฒนาตุ่มดอกจนเก็บผลผลิตครั้งแรกใช้เวลาเฉลี่ย 27- 35 วัน

ทั้งนี้ หากเพาะในตะกร้าซึ่งให้ผลผลิตสูงสุด 794 กรัม/ตะกร้าเพาะ เพาะแบบวิธีขึ้นชั้นให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง 3,170 กรัม และเพาะในแปลงให้ผลผลิตประมาณ 2 กิโลกรัม รวมทั้งได้จัดทำแปลงขยายผลร่วมกับวิสาหากิจชุมชนสวนลุงวร อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เพาะเห็ดร่างแหเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริมอาชีพหลัก โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 5–7 กิโลกรัม/แปลง ราคาขายกิโลกรัมละ 500 บาท ต้นทุนการผลิต 850 บาท/แปลงเพาะ

เห็ดร่างแหชนิดสดและเห็ดร่างแหชนิดแห้งยังนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย คุณสมบัติเด่นของเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทยจะมีความกรุบกรอบของเนื้อสัมผัส ไม่เปื่อยยุ่ย กลิ่นไม่คาว เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างหากจากเห็ดร่างแหที่นำเข้าจากจีน หากต้มเป็นระยะเวลานานเนื้อเห็ดจะเปื่อยและยุ่ย ผลการศึกษาวิจัยยังระบุว่า เห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทยมีกลุ่มสารสำคัญ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีส่วนช่วยกระบวนการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและสมอง มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านเป็นอาหารบำรุงสุขภาพและบำบัดโรคเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงวัยและกลุ่มผู้รักสุขภาพ
ในส่วนของวัสดุที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเมื่อผ่านกระบวนการเก็บผลผลิตแล้วยังนำ มาใช้เป็นวัสดุปลูกให้แก่พืชผักได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีอินทรียวัตถุและสารอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ทีมา: เกษตรกรก้าวหน้า

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สับปะรด ให้ระวังโรคยอดเน่ารากเน่า

ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวไร่สับปะรดเฝ้าระวังโรคยอดเน่ารากเน่า ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสับปะรด อาการที่ต้น ใบยอดมีสีซีด โคนใบ

อ่านบทความนี้

เทคนิคการปลูก “มะรุม” ในกระถาง ให้ได้ผลดี

มะรุม มีประโยชน์มากมาย ใช้บริโภคได้ตั้งแต่ใบอ่อน ดอก ฝักอ่อน และฝักแก่ หรือแม้แต่เมล็ดยังสามารถนำไปสกัดน้ำมันได้อีกด้วย นอกจากนี้ มะรุมยังปลูกง่าย เติบโตเร็ว และทนต่อโรค แม้แต่ปลูกในกระถางก็ให้ผลดีและ

อ่านบทความนี้

เห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทย คุณสมบัติตอบโจทย์คนรักสุขภาพและผู้สูงวัย

กรมวิชาการเกษตร วิจัยสำเร็จเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทย คุณสมบัติโดดเด่นให้สารสำคัญด้านสุขภาพบำรุงสมองดีต่อหัวใจ รองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มรักสุขภาพ  ปรุงเป็นอาหารกลิ่นไม่คาว เนื้อกรุบกรอบไม่เ

อ่านบทความนี้