สง่า ชั้นอินทร์งาม ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบปลูกเองขายเอง บนที่ดินพระราชทานที่นครปฐม

22 พ.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สง่า ชั้นอินทร์งาม ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบปลูกเองขายเอง บนที่ดินพระราชทานที่นครปฐม

การพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคง สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรในระยะยาว เป็นเป้าหมายการทำงานที่สำคัญ ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความสำเร็จแก่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

หนึ่งในนั้น คือ สง่า ชั้นอินทร์งาม อยู่บ้านเลขที่ 68/2  หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 08-6750-6733  เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้อยู่ในที่ดินพระราชทาน  จากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระราชทานที่ดินที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก และฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ 44,369 ไร่ ให้แก่ ส.ป.ก. เพื่อสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย

บนก้าวการพัฒนาอย่างทุ่มเทเพื่อสร้างสุขให้กับเกษตรกรในที่ดินพระราชทานของส.ป.ก. ได้ส่งผลให้พี่สง่า ได้กลายเป็นหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับตนเองและครอบครัว มาจนถึงวันนี้

“ ที่ดินที่ผมทำกินผืนนี้ เป็นที่ดินที่พ่อได้รับพระราชทานมาจากในหลวง รัชกาลที่ 9 และตกมาถึงรุ่นผม ซึ่งการมีที่ดินนี้ทำให้ครอบครัวเราอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดมา สามารถทำกินได้ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลาน”

ปัจจุบันที่ดินพระราชทานจำนวน 5 ไร่ 3 งาน จากเดิมที่เคยใช้ประโยชน์จากการทำนาปลูกข้าวอย่างเดียว ถูกพัฒนามาสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามการส่งเสริมของ ส.ป.ก.

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า  ส.ป.ก. ได้เน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ถือเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน   โดยได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องที่ต่างๆได้หันมาใช้แนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร

สำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พี่สง่าทำนั้นจะมีแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ มีปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้มีความหลากหลายตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ อันจะนำไปสู่การทำให้มีผลผลิตหมุนเวียนสามารถเก็บจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

“กิจกรรมหลักทั้งการทำนาปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุม เพื่อจำหน่ายให้กับโรงสีในพื้นที่ การปลูกไม้ผลบนคันนา ที่มีทั้งมะม่วง กล้วย  และการเลี้ยงเป็ด” พี่สง่ากล่าว

สำหรับในการบริการจัดการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดนั้น นอกเหนือจากการใช้ภูมิปัญญาของตนเองที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และปฏิบัติจริงแล้ว พี่สง่ายังได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเข้ามาช่วยแนะนำของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มาปรับใช้ จนประสบความสำเร็จ

“ ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มาเยอะเลยครับ มีทั้งพาไปเข้าร่วมในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ รวมถึงการเข้ามาแนะนำถึงที่สวน อย่างเรื่องการสร้างผลผลิตปลอดภัย ด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี มาสอนหมดครับ ตั้งแต่วิธีการทำไปจนถึงการใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสอนการทำปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในสวนเป็นวัตถุดิบ และใช้อย่างไรให้ถูกวิธี สิ่งเหล่านี้ผมนำมาปฏิบัติตาม ซึ่งได้ผลดีมากครับ พืชผักเจริญเติบโตดี เป็นผลผลิตที่ปลอดภัย และที่สำคัญทำให้ต้นทุนต่าง ๆ ต่ำลงมากครับ”

“ ตอนนี้ทุกกิจกรรมในสวนผม สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น พืชหลักอย่าง ข้าวพันธุ์หอมปทุม ตอนนี้ก็เน้นจำหน่ายให้กับโรงสีในพื้นที่ และที่ว่างบนคันนา  ปลูกไม้ผลหลายชนิด ทั้งมะม่วง มะพร้าวน้ำหอม ขนุน น้อยหน่า รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ปีก อย่างเป็ดไข่ ส่วนนี้ถือเป็นการเสริมรายได้ในแต่ละวันครับ ” พี่สง่ากล่าว

ในขณะที่ด้านการตลาดที่รองรับผลผลิต พี่สง่าเน้นตลาดในชุมชนเป็นหลัก ผลผลิตที่เก็บได้ในแต่ละวัน จะถูกนำมาวางจำหน่ายที่บริเวณหน้าบ้าน ซึ่งตั้งเป็นร้านค้าเล็ก ๆ ที่มีผลผลิตจากความตั้งใจอันยิ่งใหญ่มาวางจำหน่ายให้กับผู้คนในชุมชน และคนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา

“ ผมทำเองขายเองครับ ไม่ต้องไปง้อพ่อค้าคนกลาง ซึ่งตอนนี้ผลผลิตมีเท่าไรก็ขายได้หมดอยู่ได้สบายครับ” พี่สง่ากล่าวในที่สุด

ทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งความสำเร็จของเกษตรกรตัวเล็ก ๆ ที่ชื่อ สง่า ชั้นอินทร์งาม แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ บนที่ดินพระราชทานของจังหวัดนครปฐมแห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

ที่มา: technologychaoban

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลิ้นมังกรแคระ ไม้ประดับ ฟอกอากาศ

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะบางคนเรียก ลิ้นมังกรอีกชื่อหนึ่งว่า หอกพระอินทร์ ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินทร์ ที่ใช้ในการต่อสู้และปกป้

อ่านบทความนี้

สุดยอด !! ทุเรียนพื้นบ้านสายพันธุ์โบราณรสชาติอร่อยเด็ด

ทุเรียน เป็นไม้ผลที่มีแหล่งดั้งเดิมในคาบสมุทรมลายู ก่อนจะกระจายพันธุ์ไปยังประเทศต่างๆ สำหรับประเทศไทยคาดว่า ได้รับสายพันธุ์ทุเรียนมาจากประเทศมาเลเซีย โดยเริ่มปลูกครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ก่อน จากนั้นจึง

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะปลูกอัญชัน พืชใช้น้ำน้อย

อัญชัน มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ดอกมีทั้งชนิดที่เป็นดอกชั้นเดียวซึ่งมีสีน้ำเงินคราม ออกดอกเกือบตลอดปี อัญชันที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นอัญชันดอกสีม่วง ซึ่งสามารถใช้ได้หลายส่วน ทั้งดอก เมล็ด และราก ในดอกอัญ

อ่านบทความนี้